K2PL/K2

Autoryzowane przeglądy, naprawy, remonty, produkcja czołgów K2/K2PL

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. jako centrum czołgowe, dysponując kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie realizacji szeroko pojętych obsług platform czołgowych, w tym także w zakresie najnowocześniejszych czołgów Leopard 2 eksploatowanych przez SZ RP, których remonty realizowane są z dużym sukcesem, wyznaczone zostały przez PGZ i MON do objęcia roli tzw. system house dla czołgów K2 i K2PL.

WZM S.A. wraz z PGZ nie tylko dąży do transferu technologii w możliwie najwyższym stopniu, ale także do implementacji jak największej liczby polskich rozwiązań – w szczególności już zaimplementowanych na takich pojazdach jak Krab, Rosomak, Leopard 2, Borsuk. Zagwarantuje to nie tylko obniżenie kosztów eksploatacji, ale przede wszystkim pozwoli osiągnąć zupełnie nowy poziom niezależności i bezpieczeństwa, dając pracę wielu osobom w Polsce.

Oznacza to nie tylko świadczenie na rzecz Użytkownika końcowego usług z szerokiego wachlarza portfolio Spółki, ale także możliwość ich produkcji, w tym produkcji kluczowych części zamiennych i podzespołów. Zważywszy na fakt przewidywanej eksploatacji tych nowo pozyskiwanych platform przez okres najbliższych 30-50 lat i koszty eksploatacji stanowiące od 80-90% kosztów utrzymania sprzętu po zakupie versus 10-20% kosztów pozyskania.