OCHRONA RADIOLOGICZNA

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021, poz. 623 z późn. zm.) Zarząd Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. informuje, że działalność prowadzona przez Spółkę na podstawie zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.