T-72 z oprzyrządowaniem

Czołgi rodziny T-72M1/M1R stanowią nadal istotny element potencjału Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Misją Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. jest zapewnienie SZ RP gotowości bojowej czołgów tej rodziny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zakłady posiadają potencjał do napraw głównych, konserwacyjnych i bieżących czołgów T-72 M1 a także do ich modyfikacji, a w razie potrzbey także modernizacji.

Naprawy czołgów przeprowadzane są w oparciu o usystematyzowany opis czynności zawarty w procesach technologicznych napraw i planach zapewnienia jakości, podzielonych na następujące etapy:

  • demontaż pojazdów na układy i zespoły,
  • weryfikacja stopnia uszkodzenia/zużycia zespołów, podzespołów i części,
  • naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów,
  • próby i badania czołgów.

W efekcie przeprowadzonych napraw przywracana jest pełna sprawność techniczna czołgów oraz odtwarzany jest zapas resursu (7 000 km) do następnej naprawy głównej dla podwozia i wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu czołgu.

O ile Sprzęt ten jest schyłkowym i na przestrzeni najbliszych lat najprawdopodobniej zastąpiony zostanie przez sprzęt rodziny Abrams i K2, o tyle WZM S.A. dysponując potencjałem, dokumentacją techniczną, niezbędnym opryrządownaiem i kompetencjami osobowymi pozostają w gotowości do obsług czołgów tego rodzaju.