WZM S.A.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są spółką, która istnieje na polskim rynku zbrojeniowym od 1945 roku. To długoletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie personelu pozwoliło, by w 2000 roku nasze przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO-9001 i AQAP-110. Aktualnie WZM S.A. posiada certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 i publikacją AQAP-2110:2016.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu są zlokalizowane w zachodniej części miasta przy ul. J.H. Dąbrowskiego (jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta), na powierzchni 260 tys. m2. Zakład jest dobrze skomunikowany z autostradą A-2 Warszawa-Berlin (trasa europejska E30) oraz międzynarodowym lotniskiem Poznań Ławica.

Portfolio Spółki jest bardzo szerokie i obejmuje w szczególności: produkcję, modernizacje, modyfikacje, naprawy i serwisowanie czołgów i innych gąsienicowych oraz kołowych pojazdów opancerzonych oraz projektowanie i produkcję szybko wymiennych zespołów napędowych Power Pack do pojazdów wojskowych, a także szkolenia specjalistyczne i wsparcie techniczne Użytkowników tego Sprzętu.

WZM S.A. odpowiadając na potrzeby SZ RP i transformację SpW w zakresie gąsienicowych platform pancernych rozpoczęła jeszcze w roku 2021 działania zmierzające do budowy potencjału do obsług, w szerokim tego słowa znaczeniu, pozyskiwanych obecnie przez MON czołgów Abrams i K2 (wraz z ich pojazdami towarzyszącymi).

Dążeniem i celem WZM S.A. jest utworzenie w Poznaniu Centrum Pancernego zogniskowanego na gąsienicowych platformach czołgowych eksploatowanych przez SZ RP. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. to obecnie jedyny polski zakład posiadający autoryzowane przez producentów OEM uprawnienia do zapewnienia pełnego wsparcia technicznego w całym cyklu życia czołgów Leopard 2 będących w arsenale SZ RP, obejmującego: przeglądy, naprawy, remonty i serwis 7/24, a także pakiety modyfikacyjne zwiększające potencjał bojowy sprzętu wojskowego oraz specjalistyczne kursy szkoleniowe dedykowane dla użytkowników, a także personelu technicznego pododdziałów remontowych.

Dodatkowo, obok oferty produkcyjnej i usługowej związanej bezpośrednio z pancernymi platformami gąsienicowymi Spółka specjalizuje się w produkcji wybranych części zamiennych do obsługiwanych pojazdów, produkcji urządzeń i narzędzi specjalnych, stanowisk kontrolno-pomiarowych, form do wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, przyrządów obróbkowych, wykrojników, wyginaków, szablonów, tłoczników oraz wyrobów z gumy i innych elementów.