SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Aktywna sprzedaż środków trwałych publikowana będzie na stronie internetowej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.