Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. wynosi 28.180.460 zł i jest opłacony w całości.

Akcjonariuszami Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. są:

  • Polska Grupa Zbrojeniowa – liczba akcji 2.578.982
  • Akcjonariusze mniejszościowi – liczba akcji 239.064