Dane rejestrowe

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna
ul. Dąbrowskiego 262/280
60-406 Poznań

Oznaczenie sądu rejestrowego oraz nr KRS:
Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000294799.

numer NIP: 777-00-20-887
numer Regon: 000173203

wysokość kapitału zakładowego: 28 180 460,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego: 28 180 460,00 PLN

numer NCAGE – 0211H