Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne - ponad 75 lat tradycji.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. powstały w 1945 roku. Początkowo funkcjonowały jako Jednostka Wojskowa Nr 2123 z lokalizacją w Poznaniu. Głównym zadaniem jednostki w początkach jej działalności było wykonywanie napraw głównych samochodów osobowych będących w posiadaniu Wojska Polskiego.

Oś czasu

1947

W dwa lata później jednostkę przemianowano na Centralne Warsztaty Remontu Samochodów Osobowych Nr 42, które poza naprawami podjęły także szkolenie specjalistów branży motoryzacyjnej. W tym okresie wykonywano naprawy główne samochodów GAZ 67, GAZ 69, Skoda 1101 i 1102, Opel Olimpia, Mercedes 170V. Intensywnie rozwijający się po II wojnie światowej rynek motoryzacyjny spowodował w krótkim czasie konieczność podjęcia napraw samochodów nowego typu, w tym między innymi Warszawa, Wołga, ZIS, Nysa, Żuk. Przejściowo prowadzono również naprawę motocykli Harley Davidson oraz Jawa 250 i 350.

1952

W 1952 r. na bazie Centralnych Warsztatów Remontu Samochodów Osobowych Nr 42 powstały Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu. W chwili rozpoczęcia działalności Zakład zatrudniał już ponad 400 specjalistów. Poza naprawami Zakład systematycznie rozszerzał produkcję części zamiennych do naprawianych pojazdów. Opanowano między innymi produkcję tłoków, głowic silników, uszczelniaczy, chłodnic, przewodów i wiązek elektrycznych.

1967

Szybki rozwój techniki wojskowej dyktował tempo rozwojowe Zakładu.Podjęta w 1967 roku decyzja o dalszych kierunkach rozwoju Zakładu doprowadziła do skupienia wszystkich oddziałów w miejscu nowej lokalizacji przy ul. Dąbrowskiego 262/280 w Poznaniu. Począwszy od 1969 r. podjęto działania mające doprowadzić do poszerzenia zakresu usług naprawczych.

1973

Od 1973 roku systematycznie rozszerzano ofertę zakładu o naprawy główne kolejnych typów pojazdów, w tym pancernych, gąsienicowych i kołowych, podejmując jednocześnie produkcję szeregu części zamiennych do tych pojazdów.

2002

W 2000 roku Zakład uzyskał certyfikat Systemu Zapewniania Jakości ISO-9001 i AQAP-110. W 2002 roku zakład uzyskał Zaświadczenie o Nadaniu Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej.

2003

W 2003 roku nasz Wewnętrzny System Kontroli uzyskał certyfikat na zgodność z ustawą o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W roku 2003 Przedsiębiorstwo uzyskało od MSWiA Koncesję nr B-356/2003 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2005

W roku 2005 Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat Systemu Zapewniania Jakości AQAP-2110.

2008

1 stycznia 2008 r. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 Przedsiębiorstwo Państwowe zostało przekształcone w Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółkę Akcyjną.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna, powstała wskutek komercjalizacji, wstąpiła w prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego.

2019

Pierwsze w Polsce Centrum Serwisowo-Logistyczne czołgów Leopard rozpoczęło działalność w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Centrum przeznaczone jest do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP (SZ RP) we wszystkich obszarach niezbędnych do utrzymywania w pełnej sprawności technicznej czołgów Leopard 2A5.

2023

W dniu 31 marca 2023 r. została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum PGZ S.A. wraz
z WZM S.A. i południowokoreańską firmą Hyundai Rotem Company celem oferowania Wojsku Polskiemu czołgów K2PL oraz sprzętu towarzyszącego. Podpisanie nastąpiło w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.

2023

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu zawarły Umowę Teaming Agreement pomiędzy amerykańskim producentem czołgów Abrams General Dynamics Land Systems i Polską Grupą Zbrojeniową. Rozpoczęto proces tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. pełniących rolę lidera.