ABRAMS

Autoryzowane przeglądy, naprawy, remonty czołgów Abrams

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. zostały wskazane jako podmiot odpowiedzialny za wsparcie SZ RP z ramienia PGZ i polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie zabezpieczenia obsług, napraw, remontów, a także przyszłych modyfikacji i modernizacji czołgów Abrams.

Jako Centrum Kompetencyjne, w szczególności dla wersji M1A1FEP oraz M1A2 SEPv3, WZM S.A. odpowiadać będą w całym cyklu życia tego SpW, czyli przez okres najbliższych 30-50 lat, za utrzymanie tych platform. Wpisuje się to w realizację podstawowej misji WZM S.A. zagwarantowania pełnej sprawności technicznej czołgów eksploatowanych w poszczególnych jednostkach, tak aby mogły bronić polskich granic i Polaków.

WZM S.A. rozpoczęły budowę potencjału w tym zakresie z własnych środków finansowych jeszcze w roku 2021 i obecnie są gotowe do przyjęcia do obsług pierwszych egzemplarzy tych czołgów.

Kluczowym jest strategiczne partnerstwo z producentem czołgów Abrams – firmą GDLS, która jak sama stwierdziła w osobie Wiceprezesa Chrisa Browna: „Podczas analizowania wszystkich potencjalnych partnerów w tej części Europy, WZM przy udziale PGZ zdystansowały konkurencję”. WZM S.A. jest gotowe zabezpieczać przedmiotowy SpW nie tylko na potrzeby SZ RP, ale także wojsk US Army stacjonujących w Polsce, a także dla całego regionu europejskiego i Państw, które będą w przyszłości eksploatować tę platformę.