Dostawcy

Dostawy towarów winny być realizowane poprzez wjazd od ul. Skalskiego na magazyn 310 lub w przypadku wyrobów koncesjonowanych na magazyn 510, które pozostają do dyspozycji w godzinach 06:00-14:00 od poniedziałku do piątku z pominięciem dni wolnych od pracy.

W przypadku korespondencji dokumenty adresowane na WZM S.A. winny być kierowane do Kancelarii Jawnej WZM S.A. znajdującej się w budynku od strony ul. J.H. Dąbrowskiego 262/280.