Produkcja narzędzi i przyrządów

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. posiadają potencjał do opracowania własnych narzędzi i przyrządów specjalnych i innego wyposażenia niezbędnego do realizacji procesów obsługowych i naprawczych oraz remontowych pojazdów wojskowych.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. wdrożyły do produkcji kilka tysięcy narzędzi i przyrządów specjalnych, które są wykorzystywane w toku realizacji procesów obsługowych oraz naprawczych.

Narzędzia i przyrządy specjalne są także projektowane, produkowane i dostarczane podmiotom zewnętrznym zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Rozwiązania w zakresie projektowania i produkcji narzędzi i przyrządów specjalnych opracowane przez inżynierów Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A., są rozwiązaniami nowatorskimi i innowacyjnymi. Nasze doświadczenie pozwala na uniezależnienie się od dostawców, usprawnienie procesów obsługowych i naprawczych.

Indywidualne podejście do realizowanych zadań i ciągły rozwój Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. pozwala zwiększyć liczbę jednocześnie obsługiwanych i naprawianych wozów.