Misja i wizja

MISJA

Misją Wojskowych Zakładów Motoryzacyjne S.A. jest zapewnienie Polakom bezpieczeństwa poprzez realizację określonych celów obronnych Polski. Dążeniem Spółki, należącej do Skarbu Państwa, jest utworzenie w Poznaniu Centrum Pancernego zogniskowanego na gąsienicowych platformach czołgowych eksploatowanych przez Siły Zbrojne RP.

 

WIZJA

Wojskowe Zakłady motoryzacyjne S.A. to blisko 80 lat tradycji i doświadczenia. Wysoko wyspecjalizowany personel pozwala na ciągły rozwój Spółki osiągając najwyższą jakość oferowanych produktów i usług zarówno w procesie, produkcji, modernizacji, modyfikacji napraw i serwisowaniu czołgów i innych gąsienicowych oraz kołowych pojazdów opancerzonych.

 

CEL

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. to społecznie odpowiedzialna Spółka, która za cel obrała zrównoważony i społecznie odpowiedzialny wzrost przychodów i wartości spółki oparty o wdrażane nowoczesne technologie oraz ciągłe podnoszenie potencjału ludzkiego poprzez indywidualny i zespołowy rozwój.

 

WARTOŚCI

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. są wiodącą Spółką przemysłu obronnego otwartą na współpracę zarówno z Klientem instytucjonalnym jak i przemysłem cywilnym. Konkurencyjność oferty, zaangażowanie pracowników i rzetelność pozwalają na ciągły rozwój, budowanie zaufania partnerów oraz wyznaczanie wartości etycznych.