LEOPARD 2A4/2A5

Rodzina czołgów Leoparda 2 do 2027 będzie najliczniejszym typem czołgu użytkowanym w Wojskach Lądowych. Gotowość bojowa maszyn tego typoszeregu jest obecnie krytycznie ważna dla utrzymania zdolności Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych do działań.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w ramach napraw czołgów Leopard 2 oferują:

 • przeglądy od F-1 do F-6,
 • naprawy wykraczające poza zakres przeglądu F-6, do poziomu ML-4 włącznie, z przywróceniem pełnej sprawności technicznej czołgów i remontów włącznie,
 • projektowanie i produkcję specjalistycznych przyrządów, stendów do naprawy czołgów Leopard 2,
 • produkcję narzędzi specjalistycznych do obsług czołgów Leopard 2,
 • remonty główne silników MB873 Ka501,
 • naprawy i przeglądy do poziomu trzeciego skrzyń przekładniowych HSWL 354.

Ponadto Spółka wdrożyła własne rozwiązania w zakresie regeneracji wielu zespołów, podzespołów, układów:

 • wahaczy układu jezdnego,
 • kół nośnych i napinających układu jezdnego,
 • przekładni bocznych,
 • pomp wtryskowych,
 • głowic silnika MB873 i innych podzespołów tego silnika.

WZM S.A. pracuje także nad kolejnymi technologiami umożliwiającymi uniezależnienie się od podwykonawców w zakresie kluczowych komponentów czołgu Leopard 2.

Mając na względzei znaczenie tego Sprzętu, WZM S.A. dbając o zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych RP w całym cyklu użytkowania czołgów Leopard 2, obok realizowanych od roku 2013 napraw, opracowały także pakiety modyfikacyjne czołógów Leopard 2A5 w obszarach:

 

 • celowników działonowego EMES 15 A2 i dowódcy PERI R17 A2 (wymiana kamer termowizyjnych na kamery III generacji – produkcji PCO S.A., oraz dalmierza laserowego),
 • uzbrojenia głównego (armaty kal. 120 mm) i pomocniczego (karabinów maszynowych – wymiana na karabiny polskiej produkcji – ZM Tarnów S.A. i/lub ZSMU ZM Tarnów S.A.), zapewnienia możliwości użycia amunicji programowalnej i zwiększenie siły ognia,
 • układu jezdnego (wynikające ze wzrostu masy jako skutku zwiększenia poziomu ochrony załogi), w tym przekładni bocznej,
 • przygotowania pojazdu do montażu BMS oraz kamer dzienno-nocnych dla kierowcy do obserwacji terenu przed i za czołgiem,
 • układu elektrycznego, w tym układu zasilania pojazdu w energię elektryczną poprzez wyposażenie czołgu w dodatkowe źródło zasilania – APU lub APB,
 • systemów cyfrowej łączności zewnętrznej i wewnętrznej,
 • systemu ppoż., między innymi poprzez wprowadzenie na wyposażenie systemu tłumiącego wybuch i pożar w przedziale bojowym,
 • układu naprowadzania uzbrojenia (w zakresie modernizacji do wersji cyfrowej).

Spółka od wielu lat także szkoli żołnierzy i służby techniczne użytkownika w zakresie obsługi czołgów Leopard 2 A4/A5. Oferta obejmuje również dostawy specjalistycznego oprzyrządowania i części zamiennych do przeglądów realizowanych przez wojsko.