Prace badawczo-rozwojowe

WZM S.A. dysponują własnym Biurem Badań i Rozwoju. Inżynierowie, technolodzy i konstruktorzy tworzący Biuro Badań i Rozowju są tak dobrani, że w ich szeregach łączy się doświadczenie tych, których staż pracy jest wieloletni z młodością i świeżością pomysłów absolwentów wyższych uczelni ze stażem nie przekraczającym 5 lat pracy.

Biuro jest odpowiedzialnym nie tylko za projekty modyfikacji i modernizacji obslugiwanego przez Spółkę Sprzętu Wojskowego, ale także za wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie bieżącej produkcji, a przede wszystkim nowych produktów, jakim dla przykładu jest zespół napędowy do NBPWP Borsuk.

Do wybranych projektów realizowanych przez Biuro w ostatnich latach zaliczają się:

Projekty finansowane przez instytucje zewnętrzne:

  • Modyfikacja pojazdów BWR-1S & BWR-1D
  • Modyfikacja systemu łączności BWP-1
  • Zespół napędowy power-pack do NBPWP Borsuk

Projekty finansowane ze środków własnych Spółki:

  • Modyfikacja czołgu Leopard 2A5
  • Modernizacja pojazdu BWP-1
  • Niszczyciel czołgów na podwoziu BWP-1