Czołgi Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.

W poniedziałek 11 grudnia do WZM S.A. skierowany został pierwszy transport długo wyczekiwanych czołgów Abrams w wersji M1A1FEP oraz wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 pozyskanych przez SZ RP. W następnych dniach do Spółki dotrą dodatkowe ilości tych pojazdów.

Pojazdy te zostały skierowane do WZM S.A. ze względu na potrzebę ich przygotowania po transporcie morskim do przekazania Siłom Zbrojnym RP. WZM S.A. jako Wykonawca tych prac z ramienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i strona wspierająca General Dynamics Land Systems – partnera strategicznego WZM S.A. i jednocześnie producenta czołgów Abrams, tworzy wraz z GDLS zespoły, które przez najbliższy rok pracując ramię w ramię będą realizowały tzw. de-processing.

Działania te wpisują się w wieloletnią Strategię WZM S.A. i PGZ S.A., której jednym z głównych celów jest budowa w WZM S.A. Regionalnego Centrum Kompetencyjnego związanego z czołgami Abrams zabezpieczającego wszelkie potrzeby związane z pozyskiwanym sprzętem amerykańskim, nie tylko dla SZ RP, ale także Europy Centralnej.

Realizowane rozszerzenie w WZM S.A. potencjału o kolejne platformy gąsienicowe jest kolejnym krokiem na drodze do utworzenia w Poznaniu i Wielkopolsce silnego Centrum Pancernego, dbającego o bezpieczeństwo Polski i Polaków.