Konsultacje techniczne pomiędzy WZM S.A., a HRC w kontekście czołgów K2

Techniczne konsultacje odnośnie serwisów, napraw i remontów (MRO) oraz produkcji czołgów podstawowych K2 pomiędzy Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi (WZM) oraz Hyundai Rotem Company (HRC) trwają.

  • WZM odwiedza fabrykę WZM w mieście Changwon, Republika Korei, w celu zapoznania się z linią produkcyjną czołgu podstawowego K2 oraz przeprowadzenia rozmów na miejscu.
  • Obie spółki prowadzą rozmowy zmierzające do wzmocnienia współpracy poprzez szkolenia dot. MRO czołgów K2GF.

 

WZM kontynuują konsultacje techniczne z HRC odnośnie eksploatacji czołgów K2 Gap Filler (GF).

Pomiędzy 15 a 19 stycznia w fabryce HRC w Changwon oraz Skonsolidowanej Szkole Logistycznej armii Republiki Korei w Daejeon przeprowadzone zostały konsultacje techniczne odnośnie serwisów – obsług, napraw i remontów, czołgu K2GF.

WZM S.A. będąc Spółką wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), blisko współpracuje z HRC w celu ustanowienia potencjału i zdolności do utrzymania i produkcji zarówno czołgów K2, jak i wozów towarzyszących. Proces ten znajduje podstawy między innymi
w zawartych umowach – Term Sheet w lutym 2023 roku oraz Umowie Konsorcjum z marca 2023.

W trakcie konsultacji technicznych WZM i HRC poruszone zostały m.in. zagadnienia związane z obsługami i naprawami tak, aby Polska i SZ RP otrzymała jak najszybciej w pełnym wymiarze wsparcie krajowego przemysłu niezbędnego do eksploatacji czołgów K2GF.

WZM i HRC przeprowadziły szereg spotkań technicznych na przestrzeni ubiegłego roku, przy czym styczniowa wizyta przedstawicieli WZM poświęcona była zagadnieniom związanym z MRO czołgów K2GF oraz zapoznaniu się w szerszym zakresie z procesem produkcji czołgów K2. Przeprowadzono serię szczegółowych rozmów technicznych odnośnie wybranych teoretycznych
i praktycznych zagadnień.

Stając przed taką możliwością, jakie dają przemysłowi krajowemu czołgi K2, WZM, PGZ i HRC spodziewają się utorować drogę do ustanowienia silnego partnerstwa, aby umożliwić bezproblemowe działanie czołgów K2GF i K2PL. WZM i HRC będą współpracować także na potrzeby kolejnej umowy wykonawczej na dostawy czołgów K2PL wraz z transferem technologii.

W ramach projektu K2PL WZM i HRC będą współpracować dla osiągnięcia wspólnego celu i zabezpieczenia potrzeb SZ RP, PGZ zaś czuwać będzie nad realizacją prac jako Lider Konsorcjum. WZM odpowiadając za przyszłe serwisy z ramienia polskiego przemysłu, przyczyniać się będzie do tworzenia miejsc pracy w Polsce i zwiększenia potencjału obronnego kraju.