Stanowisko WZM S.A. w sprawie artykułu Tomasza Hypki

Oświadczenie spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

 

W związku z treścią artykułu Tomasza Hypki: ,,Może jeszcze będzie normalnie”, który ukazał się w miesięczniku Raport Wojsko Technika Obronność 01/2024, zawierającego nieprawdziwe informacje, które godzą w dobre imię i renomę spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., oświadczamy, że:

  1. nieprawdziwe jest twierdzenie, że Prezes Zarządu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu robiła karierę dzięki politykom PiS, w tym dzięki samemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu,
  2. Spółka podjęła kroki prawne przeciwko autorom oraz wydawcy w związku z publikacją artykułu prasowego za pośrednictwem portalu internetowego onet.pl., która to publikacja została opisana w tekście Tomasza Hypki. Sprawa toczy się przed sądem powszechnym.

Nie ulega wątpliwości, iż wskazane powyżej informacje mają na celu zdyskredytowanie i podważenie pozycji i renomy spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w oczach społeczeństwa oraz potencjalnych kontrahentów.

Treści zawarte w piśmie w żaden sposób nie przedstawiają rzetelnie faktów, gdyż zawierają one nieprawdziwe i nieścisłe informacje, wprowadzające odbiorców w błąd.

Treść przedmiotowego pisma narusza dobra osobiste spółki Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz jest działaniem na jej szkodę. Spółka podejmie w niniejszej sprawie stosowne kroki prawne.