Dokumentacja techniczna

WZM S.A. jako podmiot istniejący na rynku zbrojeniowym niemal 80 lat, odznaczający się wysoko wysepcjalizowanymi zasobami ludzkimi posiada kompleksową wiedzę na temat SpW eksploatowanego i mogącego wejść na wyposażenie SZ RP, co z kolei oznacza więdzę, potencjał i możliwości w zakresie opracowania każdej, dowolnej dokumentacji technicznej odpowiadajacą potrzebom nie tylko Użytkownika Końcowego po stronie MON, ale także potrzebom własnym wyrązonych między innymi poprzez różnego rodzaju procesy technologiczne, czy też Zakładową Dokumentację Obsługowo Naprawczą.