Dyplom dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. jako Spółka świadoma odpowiedzialności społecznej i ukierunkowana na lokalne inicjatywy ponownie wsparła organizację spektaklu i prezentów przygotowanych przez Teatr Za Jeden Uśmiech z Krakowa, dla dzieci przebywających w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera, przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu. Pragniemy, aby nasz przykład mobilizował inne podmioty do niesienia niezobowiązującej pomocy.