Zawarcie umowy Term Sheet w ramach projektu K2PL

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. wraz z PGZ S.A. w ostatnich miesiącach prowadziły intensywne negocjacje z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem Company w zakresie produkcji czołgów K2. Efektem jest podpisany 23 lutego tzw. Term Sheet, czyli dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ i WZM S.A., a partnerem południowokoreańskim w zakresie produkcji, dostaw oraz obsługi czołgów K2 w wersji PL.

W wyniku rozmów uzgodniono, że wspólna produkcja czołgów K2PL oraz pojazdów towarzyszących na podwoziu gąsienicowym odbywać się będzie w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Dookreślony został też zakres zdolności przemysłowych jakie zostaną przeniesione do WZM i pozostałych spółek PGZ, w tym obejmujących montaż czołgów, utworzenie potencjału w zakresie produkcji korpusów i wież, produkcji zawieszenia hydropneumatycznego, produkcji zespołu armaty i automatu ładowania oraz innych wybranych komponentów czołgu. Dokument określa również m.in. warunki techniczne i infrastrukturalne niezbędne do produkcji oraz świadczenia usług serwisu, napraw oraz obsług w Polsce w całym cyklu życia czołgu. Uzgadnia również warunki licencji niezbędnej do produkcji czołgów na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz warunki współpracy eksportowej.

Doprecyzowanie kwestii ujętych w podpisanym dokumencie stanowi ważny krok na drodze do budowania nowych zdolności polskiego przemysłu obronnego, w tym w szczególności Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A.