Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne dla dzieci…

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. jako Spółka świadoma odpowiedzialności społecznej i ukierunkowana na lokalne inicjatywy wsparła organizację spektaklu i prezentów przygotowany przez Teatr Za Jeden Uśmiech z Krakowa, dla dzieci przebywających w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera, przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu. Chcemy, aby był to przykład dla wszystkich podmiotów, że niesienie pomocy jest obowiązkiem nas wszystkich.