Rok 2023 w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.

Mijający rok 2023 był kolejnym rokiem intensywnego wysiłku dla naszego zakładu. Dzięki zaangażowaniu oraz wytrwałej pracy kierownictwa i załogi Spółka już kolejny rok z rzędu osiągnęła przychody zawierające się w przedziale 250-300 mln złotych netto.

Na ten niewątpliwy sukces złożyła się terminowa realizacja umów z Zamawiającym (jednostki organizacyjne MON), dla którego w 2023 roku zrealizowano weryfikacje, przeglądy techniczne i przywrócenie pełnej sprawności technicznej Leopard 2A5 i Leopard 2A4, remonty z modyfikacją czołgów T-72, remonty bojowych wozów piechoty BWP-1/1D oraz modyfikacje i remont bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D/1S.

Należy podkreślić, iż zdolności WZM S.A. nie zostały niestety wykorzystane w pełni.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż wszystkie umowy Spółka zrealizowała
w terminach zgodnych z umowami, umacniając swoją pozycję solidnego i godnego zaufania partnera, notując jednocześnie bardzo wysokie oceny od Załóg i Użytkowników przekazanego przez WZM S.A. w 2023 r. SpW.

Spółka aktywnie włącza się w prowadzone przez Ministerstwo Obrony Narodowej programy modernizacyjne oraz zakupy nowego sprzętu i uzbrojenia upatrując w nich szansę na swój rozwój w przyszłych latach. Na przestrzeni całego roku prowadzone były przez przedstawicieli Spółki przy współudziale MON oraz WZM S.A./PGZ S.A. zaawansowane rozmowy z partnerami zagranicznymi dotyczące szeroko pojętych obsług na rzecz Sił Zbrojnych czołgów Abrams oraz K2.

W dniu 31 marca 2023 r. została podpisana umowa w zakresie utworzenia konsorcjum PGZ S.A. wraz z WZM S.A. i południowokoreańską firmą Hyundai Rotem Company celem oferowania Wojsku Polskiemu czołgów K2PL oraz sprzętu towarzyszącego. Podpisanie nastąpiło w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.

W dniu 26 czerwca, w siedzibie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu została zawarta Umowa Teaming Agreement pomiędzy amerykańskim producentem czołgów Abrams General Dynamics Land Systems i Polską Grupą Zbrojeniową. Ogłoszone zostało rozpoczęcie procesu tworzenia Regionalnego Centrum Kompetencyjnego Abrams w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. pełniących rolę lidera. W procesie tworzenia Centrum będą brały udział koncerny amerykańskie i Spółki należące do PGZ S.A., które mają zostać włączone w łańcuch dostaw producentów amerykańskich. Celem współpracy jest zabezpieczenie potrzeb logistycznych użytkowanego sprzętu amerykańskiego, w pierwszym etapie Sił Zbrojnych RP, a w przyszłości wojsk US Armed Forces stacjonujących w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej oraz innych krajach europejskich.

W dniu 12 września została zawarta pierwsza umowa pomiędzy WZM S.A. a producentem czołgów Abrams – firmą General Dynamics Land Systems, na zabezpieczenie magazynowe pierwszej fazy deprocessingu 116 egz. czołgów M1A1 FEP pozyskanych przez Siły Zbrojne RP. Infrastruktura, systemy zarządzania zostały przygotowane do nadzorowania prac na czołgach. Magazyny zostały przygotowane zgodnie z oczekiwaniami i są gotowe do odbioru części zamiennych. Dnia 11 grudnia br. zostały skierowane do WZM S.A. pierwsze egzemplarze czołgów i rozpoczyna się kolejny krok w budowie potencjału.

Intencją Spółki jest uczestniczenie w jak najszerszym stopniu w procesie produkcji i technicznego zabezpieczenia procesu eksploatacji nowo wprowadzanych do Sił Zbrojnych RP pojazdów w całym cyklu ich życia.