Usługi produkcyjne

WZM S.A. poza działalnością podstawową na najwyższym poziomie szczegółowości odnoszącycm się do kompletnych pojazdów gąśnieciowych posiadają kompetencje produkcyjne związane z poszczególnymi operacjami technologicznymi, wśród których można wyszczególnić:

  • produkcja wybranych części zamiennych do naprawianych pojazdów, produkcja urządzeń i narzędzi specjalnych, stanowisk kontrolno-pomiarowych, form do wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy, przyrządów obróbkowych, wykrojników, wyginaków, szablonów, tłoczników oraz wyrobów z gumy.
  • prace montażowe o dużym stopniu skomplikowania (np. przemysłowy montaż samochodów ciężarowych), produkcja i montaż urządzeń mechaniczno-elektrycznych.
  • prace spawalnicze (gazowe i elektryczne), w tym stali trudno spawalnych, pancernych, spawanie w osłonach argonu i dwutlenku węgla.
  • obróbka skrawaniem w szerokim zakresie zgodnym z parkiem maszyn, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna, w tym cynkowanie, oksydowanie;
  • malowanie, klejenie, lutowanie twarde;
  • regeneracja maszyn elektrycznych, szczególnie prądnic, rozruszników, bloków elektrycznych wykorzystywanych w wojskowych pojazdach gąsienicowych.