Podziękowanie za wsparcie

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. jako Spółka świadoma odpowiedzialności społecznej wsparła szkołę dla osób słabosłyszących i niedosłyszących w SOSW w Rydzynie. Chcemy, aby był to przykład dla wszystkich podmiotów, że niesienie pomocy jest obowiązkiem nas wszystkich.