Komisja Obrony Narodowej w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A.

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w dniu 06.03.2023 r. miały zaszczyt gościć przedstawicieli Komisji Obrony Narodowej – zarówno Sejmowej, jaki i Senackiej. Podczas spotkania omówione zostały wyzwania stojące przed przemysłem zbrojeniowym w świetle obecnych uwarunkowań geopolitycznych. Posłowie i Senatorowie zapoznali się z potencjałem i kompetencjami WZM S.A., a także realizacją umów remontowych i modyfikacyjnych związanych z bieżącymi
i przyszłymi potrzebami SZ RP. Przedstawiciele Sejmu i Senatu, którzy wizytowali po raz ostatni Spółkę w 2016 r., mieli okazję rozpoznać zakres poczynionych inwestycji i zmian, jakie zaszły
w Spółce. Wizyta pozwoliła ocenić Komisji stopień przygotowania i gotowość WZM S.A. do podjęcia się realizacji nowych projektów, w tym w szczególności produkcji czołgów K2PL. Poziom kompetencji i poczynione inwestycje i rozwój spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony przedstawicieli Sejmu i Senatu.